"חופשת השבת של אלוקים" מתוך פסטיבל תיאטרון קצר 2015 בצוותא

60335742864
104004911162
Biluy Naim
2018-03-30 01:48:24 category: People & Blogs by: Biluy Naim
צילום: אליצור ראובני מאת ובבימוי: דניאל זהבי שחקנים: יאיר להמן, רוני גורנשטיין, אורי סממה בשבת הראשונה של בריאת העולם, מבקש אדם מאלוהים לתקן אי אילו ליקויים שנתגלו בבריאה. אלוהים מצדו מעדיף לנוח אחרי השבוע המתיש שהסתיים זה עתה, ובין לבין מקפיד מאוד דווקא על זה שאדם יכבד אותו...

Other videos by Biluy Naim