חלום על לחם

405677255
1100915575
ניצה ולחם
2012-04-15 21:51:50 category: Humor by: ניצה ולחם
בדיוק ביום שניב התגייס, רועי גילה שניב לא יודע מה זה לחלום, שזה משהו שהוא יצטרך מאוד בשדה הקרב, זה וטראנסים.

Related Videos ∽ חלום על לחם