דן שילון מארח 3 ראשי ממשלה נתניהו שמיר ופרס ביחד במעגל מאי 1998

00

סרטונים קשורים ∽ דן שילון מארח 3 ראשי ממשלה נתניהו שמיר ופרס ביחד במעגל מאי 1998