مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة وادي عارة ضد مشروع برافر

Category: Comedy מאת: اخبار كفر مندا צפיות : 1565
مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة وادي عارة ضد مشروع برافر موقع كفر مندا نت www.kfarmanda.net