Israel Artists football Team
  • 1
  • 360180
  • 0

רמי ומרציאנו משתלטים על נבחרת האמנים

360169   1400   29
2014-05-21 18:41:36 Category: People & Blogs מאת:
לקראת מונדיאל האמנים מוסקבה 2014 החליטו בהתאחדות לחזק את נבחרת האמנים במאמן שהוא הרבה יותר מ״המיוחד״ ועוזר מאמן עם תעודת גמר של כיתה מיוחדת! הלא הם רמי ומרציאנו כוכבי ״הישראלים״. כל המשתתפים במערכון ללא יוצא מן הכלל (כולל הבימאי) הם חברי נבחרת האמנים!