All Videos
  • 14
  • 253390
  • 0

הביצוע של נועם בתן - מה אתה רוצה ממני - אביב או אייל

72390   426   20
2018-09-03 15:32:19 Category: People & Blogs מאת:
חנן בן ארי - מה אתה רוצה ממני (קליפ רשמי) Hanan Ben Ari מילים ולחן: חנן בן ארי  תשמור עליי מפניי תשמור אותי אמיתי כל התפילות, מילים ריקות  שתקנו די, דבר עכשיו מה אתה רוצה ממני  מה? מה? מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה למה לא תבוא אליי בצהריים תחבק, תביט לי בעיניים הבטחת שתמיד תהיה האור בקצה החשיכה פסנתר בחול, כבר לא יכול ניסיתי די, עכשיו תורך מה אתה רוצה ממני  מה? מה? מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה למה לא תבוא אליי כבר בין ערביים תחבק, תביט לי בעיניים