משיח פילס העמוד הרישמי
  • 12
  • 937069
  • 0

עופר לוי - מפוצץ את הראיון אצל אופירה וברקוביץ בקללות 💣 תיאור 👇🏻

607377   2593   969
https://youtu.be/jp6P20Fh0DU