YanirOhana
  • 25
  • 23749
  • 1

החיים בזבל | יום האשפה [קטעים מצחיקים]

11173   102   22
2017-08-31 11:30:00 Category: Gaming מאת:
אז צילמתי על עוד משחק שאתם ביקשתם, למשחק קוראים יום האשפה והמשחק עצמו מספר על בן אדם שחיי בסוג של לופ. לא משנה מה נעשה. גם עם נפוצץ את כל העיר. כל יום נתעורר כאילו לא קרה שום דבר. וואו איך אפשר לחיות ככה 😂 ------------------------------------------------------------------------------------------------- אם אתם רוצים שאני אשחק במשחק מסוים אתם מוזמנים לרשום בדיון ואני מבטיח שאני אנסה לצלם עליו. כדי להוריד/לקנות את המשחק: http://store.steampowered.com/app/368860/Garbage_Day/