האם יעזרו לילד מוכה ניסוי חברתי

220890   2035   479
2016-08-17 11:56:23 Category: Comedy מאת:
ילד מוכה האם הוא יקבל עזרה מהאנשים סביבו לניסוי חברתי נוסף: https://www.youtube.com/watch?v=DpVSh_JAeOM ניתן ללחוץ בהגדרות על תרגום עברית