ישי ריבו - יצחק ורבקה | ishay ribo -itzhak&rivka

556656   2254   104
2016-11-23 13:59:14 Category: Entertainment מאת:
לינק לכל ההופעות: http://digitalshow.co.il/lp/ •• -- 13.2 שלישי ברקה -באר שבע ‏https://www.barakalive.co.il/event/1035 7.3 רביעי זאפה ירושלים ‏ https://goo.gl/TKC1mV -- 8.3 חמישי זאפה תל אביב ‏ https://goo.gl/Dct4tb -- 20.3-שלישי זאפה הרצליה ‏ https://goo.gl/hVDAEP מתוך האלבום פחד גבהים מילים ולחן:ישי ריבו לכל ההופעות הקרובות: http://digitalshow.co.il/lp עמד העבד בתפילה, כיוון ליבו כלפי מעלה, וכך ביקש בבכי, עשה נא חסד עימדי, ואמצא אישה לבן אדונִי טרם כילה לדבר, והנה רבקה כשעל שכמה כדה, יוצאת אל הבאר. וירוץ לקראתה אליעזר, לפי שראה שהמים, עלו לה לעזר. טרם כילה להרהר, והנה רבקה מורידה כדה, אותו משקה,ותמהר, ותער כדה אל השוקת, על כן ראה משמיים, את אשת החסד עמד העבד משתומם, וישתחווה לה', אשר צלח דרכו, ולא עזב חסדו ואמִתו, מעם בית אדונו טרם כילה לדבר, והנה רבקה כשעל שכמה כדה, יוצאת אל הבאר. וירוץ לקראתה אליעזר, לפי שראה שהמים, עלו לה לעזר. טרם כילה להרהר, והנה רבקה מורידה כדה, אותו משקה,ותמהר, ותער כדה אל השוקת, על כן ראה משמיים, את אשת החסד ומאז ועד היום, ארבעים יום, טרם יצירת הוולד, יוצאת בת קול, ללא קול, במחול, ומכריזה על זיווגם, של כל אדם ואדם, כעין אברהם ושרה, כעין יצחק ורבקה..