הסוף העצוב של אמיר פרישר גוטמן - הכתבה המלאה

413826   3168   623
את אמיר פרישר גוטמן ליוונו בשנתיים האחרונות מאז גילוי הבשורה על הסרטן שלימים בסוף לא היה. ביום שחגג שנה לבשורה שאין לו סרטן הוא מצא את מותו בתאונת טביעה טרגית. הכל על היממה האחרונה בחיוו. נפרדים