עופר לוי - ‏יוצא על סטטיק ובן אל ‏ראיון מסעיר ‏במיוחד

עופר לוי - ‏יוצא על סטטיק ובן אל ‏ראיון מסעיר ‏במיוחד

131561   778   296
https://youtu.be/dNJ0Zth67I0