גב האומה - מטנפים על אשכנזים

85023   307   75
2016-07-17 08:17:43 Category: Comedy מאת:
גב האומה: ליאור שליין והחברים מצטרפים לאווירה הכללית בציבורנגד אשכנזים, בואו נתחנף גם אנחנו. להמציא, לשכתב, לפאר את ההיסטוריה המזרחית - זה כבר בנט עשה, בגב האומה משמיצים את האשכנזים.