זו הייתה אמורה להיות טיסה רגילה, עד שאורח בלתי צפוי עלה למטוס...

1016153   607   74
2015-12-31 18:19:46 Category: Science & Technology מאת: