גב האומה - אזרחים סוג ב'

50741   195   40
2016-11-20 08:50:06 Category: Comedy מאת:
גב האומה: ליאור שליין והחברים נקראים לעזרתם של המתנחלים, שעל פי בנט מקבלים יחס של אזרחים סוג ב'.